Sinilinnu kaitsvas süles, õnnelaps meil kasvab üles
Põlva valla Lasteaed SINILIND

V Põlvamaa lasteaedade laulupäev tuleb taas!