Sinilinnu kaitsvas süles, õnnelaps meil kasvab üles
Põlva PÕHJAKAARE Lasteaed
Sinilinnu majad

Roheline kool

Põhjakare Lasteaia Sinilinnu maja Vastse-Kuuste maja ja Ahja maja on liitunud rahvusvahelise programmiga „Roheline kool” alates 2020.

Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpetajad, lasteaia personal kuni lastevanemateni välja. Lasteaiaga seotud kogukond on keskkonna jätkusuutlikusele mõtlev ja keskkonda säästev.

MEIE KESKKONNAPÕHIMÕTTED ON:

  • Kogukonna kaasamine Rohelise kooli tegemistesse.
  • Ruumist lahkudes kustutame tuled.
  • Kasutame vett säästlikult.
  • Sorteerime jäätmeid ja vähendame jäätmete teket, taaskasutame.
  • Tervislikest eluviisidest lähtudmine tegemiste planeerimisel ning tegutseme palju õues.
  • Lasteaia õuala liigirikkuse järjepidev laiendamine.
  • Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine.

2023/24 ÕA TEEMAD:

  • KLIIMAMUUTUSED
  • TRANSPORT
  • ENERGIA

2023/24 õppeaastal kuuluvad keskkonna töörühma õpetajaabi Pille (töörühma juht), õpetaja Kätlin, õpetajaabi Pille, õpetajaabi Silja,  õppealajuhataja Grete.

Õppeaasta 2023/2024 tegevuskava - valmib peagi.

Sinilindude keskkonnaülevaatuse kokkuvõtted leiad SIIT.

Sinilindude keskkonnatöörühma protokollid leiad SIIT.

Roheline-kool-meeskonna-loomine.pdf

Roheline-Kool-tooruhma-koosoleku-protokoll-nr.-1.pdf