Sinilinnu kaitsvas süles, õnnelaps meil kasvab üles
Põlva valla Lasteaed SINILIND

Roheline kool

Lasteaed Sinilind Vastse-Kuuste maja on liitunud rahvusvahelise programmiga „Roheline kool”. 2022 sügisest liitus Rohelise Kooli programmiga samuti Ahja maja.

Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpetajad, lasteaia personal kuni lastevanemateni välja. Lasteaiaga seotud kogukond on keskkonna jätkusuutlikusele mõtlev ja keskkonda säästev.

2022/2023 õ.a. töörühma kuuluvad:

Õppeaasta 2022/2023 tegevuskava

Eestvedaja: Grete Rebanets, Pille Bebelev, Inge Saksing

Lapsevanemad

Lapsed

Roheline-kool-meeskonna-loomine.pdf

Roheline-Kool-tooruhma-koosoleku-protokoll-nr.-1.pdf