Sinilinnu kaitsvas süles, õnnelaps meil kasvab üles
Põlva PÕHJAKAARE Lasteaed
Sinilinnu majad

Lasteaed Sinilind

Sinilinnu majad tegutsevad kahes alevikus - Vastse-Kuustes ja Ahjal.  Vastse-Kuustes on kolme rühmaline maja ja Ahja maja on kahe rühmaline.

Ahja majas tegutseb 2 liitrühma, Vastse-Kuuste majas kaks aiarühma ja üks sõimerühm.

MISSIOON

Põlva valla Lasteaed Sinilind on arengut toetava õpikeskkonna ja professionaalse personaliga, koostööle avatud, last väärtustav ja lapsevanemat toetav lasteasutus.

VISIOON

Põlva valla Lasteaed Sinilind on lapse isikupäraga arvestav, rõõmu pakkuva õpikeskkonnaga edukas haridusasutus.

VÄÄRTUSED

Usaldus – Oleme avatud ja ausad suhtluses, peame kinni kokkulepetest ja tagame konfidentsiaalsuse luues õhkkonna, kus kõik tunnevad end turvaliselt ja oodatuna.

Hoolivus - Kuulame ja märkame, suhtume olemasolevasse austusega, nii hoiame elusolendeid ja meid ümbritsevat keskkonda.

Koostöö - Meie kõige olulisem partner on lapse perekond, koostöös toetame lapse arengut parimal võimalikul viisil. Lasteaia personal on üksteist täiendav ja koostöö teiste haridusasutustega rikastab meeskonna teadmisi.

Loovus ja innovaatilisus - Meie õpikeskkond toetab lapse loomulikku uudishimu ja on turvaline uute ideede teostamiseks, mille lahenduseni jõuab laps ise. Oleme avatud uuendustele ja valmis rakendama uusi pedagoogilisi suundi lähtuvalt meie väärtustest.

Turvalisus - Ühiste väärtustega töötamisel loome positiivse ja turvalise kasvukeskkonna nii toas kui õues. Avatud ja hooliv suhtlemine tagab laste ja personali vaimse heaolu. Märgates head pisiasjades, edastame positiivseid sõnumeid ja anname edasiviivat tagasisidet.

Avatus - Oma tegemistes oleme läbipaistvad ning avatud oskuste ja teadmiste jagamisele.