Sinilinnu kaitsvas süles, õnnelaps meil kasvab üles
Põlva PÕHJAKAARE Lasteaed
Sinilinnu majad

Õppetegevus

Moto: 

SINILINNU KAITSVAS SÜLES, ÕNNELAPS MEIL KASVAB ÜLES.

Õppeaasta teema:

SINILIND ON SÕBRALIK JA SÄRASILMNE SEIKLEJA. 

Õppeaasta üldeesmärk:

Loome iseseisvalt ühiseid mänge, oleme oma tegevustes hoolivad ja sõbralikud.

Vastse-Kuuste maja:
Logopeed/eripedagoog Anne-Liis Timmermann on majas esmaspäeval ja kolmapäeval.
Muusikaõpetaja Nele Risttee viib läbi muusikategevusi lastega teisipäeval.
Liikumistegevus aiarühmadel on esmaspäeval õpetaja Urmo Haidak juhendamisel. 

Ahja maja:
Logopeed Terje Veeber on majas teisipäeval ja neljapäeval.
Muusikaõpetaja Nele Risttee viib läbi muusikategevusi lastega neljapäeviti