Sinilinnu kaitsvas süles, õnnelaps meil kasvab üles
Põlva valla Lasteaed SINILIND

Ahja lasteaed Illikuku alustas tööd 1971 aastal, Ahja  alevikus, endises mõisavalitseja majas, ühe rühmalise lasteaiana. 2008. aastaks renoveeriti lasteaia hoone ja lapsed said kaasaegse õpi -ja kasvukeskkonna. 2012 moodustati koolieelikute rühm, mis kasutas koolimaja ruume, 2016 moodustati sõimerühm. Koolieelikute rühm likvideeriti 2019 suveks laste vähese arvu tõttu.
Alates 2019/2020 õppeaastast töötas lasteaias kaks rühma: sõime- ja aiarühm. Õppe- ja kasvatustöös aluseks oli üldõpetus, millele lisaks tegeleti robootika, väärtuskasvatuse ja terviseõpetusega.

1989. aasta 01. septembril avas uksed Rahu kolhoosi lastepäevakodu, Vastse-Kuuste vallas, Karilatsi külas. Sealt sai alguse Vastse-Kuuste lasteaed Kaari ajalugu. Laste arv lasteaias pidevalt kasvas. 2001 aastal kolis lasteaed Vastse-Kuuste alevikku, vanasse kooli internaadi hoonesse. 2011 sai valmis uue lasteaiahoone I järk, kuid endiselt jäi tööle ka vana maja. Lasteaias töötas kaks aiarühma ja sõimerühm. Aastast 2021 valmis ehitise II järk ja kõigil rühmadel oli võimalik kolida ühte majja.
Õppe- ja kasvatustöös lähtuti lapse huvidest, loovusest, individuaalsusest. Toetati laste loomulikku huvi ümbritseva vastu. Õppetöö läbiviimist toetas ümbritsev looduskeskkond. Suunatud tegevustes ja vaba mängus kasutati integreeritult MATIK vahendeid.

2021. aasta märtsis võttis Põlva vallavolikogu vastu otsuse kahe lasteaia liitmiseks. 1. septembril. 2021 saadeti Kaari ja Illikuku koos lasteaiaperega linnuteele rändama ning ühiselt kanname uut nime Põlva valla Lasteaed Sinilind. Sinilind alustab oma rännutee loomist. Meie Sinilind on kui muinasjutulind, jäälind, puhta looduse sümbol, ilmalind ning rändur linnuteel.

Viimased uudised

8. nov. 2022
Kutse isadepäeva õhtule!

Vastse-Kuuste majas

Oled oodatud lasteaeda kolmapäeval, 09.novembril kell 17.00,

et veeta pidulik isadepäevaõhtu koos lapsega/lastega. 

Ahja majas

Ootame pidupäevale sind, Loe edasi

27. sept. 2022
Kõik spordile!

Mihklipäeva perematk Valgesoo matkarajal

29.09 algusega 18.00-20.00

 

23.-30. septembril toimub EOK poolt korraldatud Spordinädal, mille eesmärk on süvendada eestimaalastes … Loe edasi

5. sept. 2022
Sinilinnu meeskonnakoolitus Kiidjärvel

Enne algavat uut õppeaastat said Sinilinnu meeskonna liikmed kokku Kiidjärvel. Ühise meeskonnana arutati organisatsiooni kultuuri, koostöö, inimeste vaheliste suhete ja … Loe edasi